DD Akadeemia programmi koosneb neljast suurest kursusest, mis toimuvad läbivalt kogu aasta. Iga kursus koosneb omakorda mitmetest väiksematest osadest, mida me nimetame mooduliteks. Siit lehelt leiad lühikese tutvustuse kõigi moodulite kohta.

Enamus mooduleid on oma olemuselt praktilised - meil ei ole loenguid - selle asemel on töötoad, simulatsioonid, praktiline oskuste harjutamine ning katsetamine reaalses maailmas.

MAAILMA MUUTMINE
AVALIK ESINEMINE

Harjutame erinevaid avaliku esinemise osi ja kõneks ettevalmistamist. Kasutame ka videotreeningut.

Vastutaja: Martin A. Noorkõiv

ORGANISATSIOONI- PRAKTIKA

Töötame meeskondades aasta jooksul erinevate organisatsioonide juures ning uurime ja lahendame ühiskondlikke probleeme.

Vastutaja: Helen Maria Raadik

SUHTLUSTREENING

Katsetame koos läbi sagedasemad suhtlusprobleemid ja keerulised olukorrad ning leiame neile lahendused.

Vastutaja: Kärt Lehis

LOOVUS

Tutvume loovuse mõistega ning teeme läbi aasta erinevaid harjutusi, mis muudavad meid loovamaks.

Vastutaja: Diana Lõhmus

VÕRGUSTIKU LOOMINE

Õpime, kuidas kaardistada, kujundada ja arendada enda võrgustiku kooskõlas tuleviku eesmärkidega.

Vastutaja: Kärt Lehis

IGAPÄEVASED IT-OSKUSED

Õpime programmis kasutama erinevaid infotehnoloogia lahendusi, et teha igapäevaseid asju lihtsamalt ja kvaliteetsemalt.

Vastutaja: Kaspar Kruup

ISEENDA ARENDAMINE
ENESEREFLEKSIOON

Õpime meetodeid, mille abil iseendast paremini aru saada ja oma arengut ise juhtida.

Vastutaja: Toomas Tuul

AJAJUHTIMINE

Õpime kasutama praktilisi tööriistu, mille abil oma aega ja energiat paremini juhtida.

Vastutaja: Martin A. Noorkõiv

TUGEVUSTE LEIDMINE

Otsime Gallupi meetodi abil üles oma anded. Õpime andeid kasutama ja tugevusteks muutma.

Vastutaja: Kaspar Kruup

EESMÄRGISTAMINE

Õpime, kuidas efektiivselt eesmärke seada ning end motiveerida neid täitma.

Vastutaja: Diana Lõhmus

KOHALOLEK

Tutvume tehnikaga, mis aitab olla rohkem hetkes, paremini keskenduda ja teha otsuseid teadlikumalt ning hinnanguvabalt.

Vastutaja: Heidi Maiberg

ÕPPIMISOSKUSED

Teadvustame, kuidas me õpime ning kuidas õppida veelgi mõtestatumalt ja efektiivsemalt.

Vastutaja: Margot Möller

MAAILMA MÕTESTAMINE
VÄITLEMINE

Harjutame sisukat argumenteerimist ja ühiskondlike nähtuste eri tahkude märkamist.

Vastutaja: Margot Möller

INFORUUMI KUJUNDAMINE

Õpime maailma mõistmiseks kõige kvaliteetsemat infot koguma ning kujundame oma isiklikku inforuumi.

Vastutaja: Kaspar Kruup

TEHNOLOOGIA

Tutvume aasta jooksul mitmete uute tehnoloogiatega, mis hakkavad inimeste elus üha suuremat rolli mängima (nt. tehisintellekt, virtuaalreaalsus).

Vastutaja: Toomas Tuul

SÜSTEEMITEOORIA

Õpime nägema, analüüsima, mudeldama ja muutma süsteeme, millest tsivilisatsioon koosneb.

Vastutaja: Kaspar Kruup

VISUALISEERIMINE

Õpime kasutama erinevaid praktilisi meetodeid kuulatu paberil või digitaalselt jäädvustamiseks ning süstematiseerimiseks.

Vastutaja: Diana Lõhmus

VESTLUSED IDEEDEST

Püüame leida selliseid kohti oma igapäevaelus, kuhu tuua rohkem sisukaid vestlusi.

Vastutaja: Martin A. Noorkõiv

MÕTLEMISVÕTTED

Õpime tundma ja kasutama erinevaid mõtlemistehnikaid ning vältima suuremaid mõtlemisvigu.

Vastutaja: Kaspar Kruup

AVATUSE KAITSMINE
AVATUD ÜHISKOND

Töötame ühiselt läbi Karl Popperi "Avatud ühiskond ja selle vaenlased I", lahendame praktilisi kaasusi.

Vastutaja: Martin A. Noorkõiv

INIMENE

Mõtiskluste ja ühiste arutelude kaudu uurime, küsitleme, kritiseerime ja avastame inimloomuse, inimlikkuse ja inimsusega seotut.

Vastutaja: Heidi Maiberg

RASKED VESTLUSED

Arutame raskete vestluste pidamise vajalikkuse üle, tutvume tehnikatega ning viime selliseid vestluseid ka ise läbi.

Vastutaja: Toomas Tuul

KOSMOSE PERSPEKTIIV

Läbime aasta jooksul lühikese videosarja, kokku pandud raamat "Kõiksuse lühiajalugu" järgi.

Vastutaja: Martin A. Noorkõiv