Ootame DD Akadeemia programmi kandideerima õpihimulisi tudengeid, kes tunnevad huvi ühiskonna vastu ning tahavad maailma parandada. Peame tähtsaks oma väärtuste järgi käitumist ja sellega kaasneva vastutustunde tajumist. Programmi jooksul toimub rohkesti arutelusi ja koostööülesandeid, seetõttu on oluline ka ideede tasandil mõtlemise oskus ja erinevuste aktsepteerimine. Praktilise poole pealt peab sobiv kandidaat saama osa võtta meie 13st nädalavahetusest, mis toimuvad Tartus.

PROTSESS


Kandideerimiseks on kaks varianti. Kevadine variant on lihtsam. Kevadel saab täita lühema kandideerimisvormi ning sügisel väikese lisavormi.
Sügisel kandideerijad peavad korraga täitma mahukama kandideerimisvormi.

Mõlema variandi puhul kutsume kandidaadid septembris grupiintervjuudele.
Hiljemalt 10.10 on vastuvõtuotsused tehtud ning programm algab uute osalejate jaoks!

TINGIMUSED

TASUTA
Programm on osalejate jaoks tasuta (va üks väljasõit, osaleja jaoks kuni 20€), juhul kui läbitakse programmi täies mahus. Programmi tegelik hind osaleja kohta on üle 1000€, mille katab SA Domus Dorpatensis koos oma toetajate abiga.
100% SEES
Programmi ei saa läbida osaliselt või natuke. Osa tuleb võtta kõigest, teha kõik ülesanded ja pühenduda täiega. Meie programmis osalemise ajal ei ole võimalik mõnes teises programmis või tudengiorganisatsioonis aktiivselt tegutseda. DD Akadeemia kõrvalt jõuab käia ülikoolis ja mõned osalejad on saanud hakkama ka samal ajal osalise ajaga töötamisega.
VASTUTUS
Eeldame, et pärast programmi hakkadki aktiivselt maailma probleeme lahendama ja jätkad asju, mida programmis alustad. Meie kõige suurem eesmärk on, et meie vilistlased hakkaksidki päriselt maailma muutma. Seda ootame ka Sinult.

TÄHTAEG: 20.09

Avalduse täitmine võtab umbes 20 minutit aega. Soovitame aga võtta vastamiseks veidi rohkem aega, et vastuseid põhjalikumalt läbi mõelda. Võib ka olla mõistlik vastused esialgu eraldi faili kirjutada mitme päeva jooksul ning siis vormi juurde tagasi tulla. Vorm on meie jaoks oluline osa hindamisprotsessist.