kodanikuharidus
koalitsioonist
partnerid
kontaktinfo

aktiivsed Eesti inimesed


...on hea elukeskkonna, toimiva majanduse ning areneva kultuuri
aluseks. Selleks meie koalitsioon tegutsebki!

Mida me teeme?

Koalitsiooni eesmärgiks on, et Eestis oleks kodanikuharidus mõjus ja kõigile kättesaadav.

Arendame ühiselt kodanikuhariduslike programmide kvaliteeti. Eelkõige pöörame tähelepanu tõenduspõhisele lähenemisele ja mõju hindamisele. Meie peamisteks viisideks kvaliteedi tõstmisel on kogemuste vahetus programmide vahel ning väliste ekspertide kaasamine.

Koos seisame ka kodanikuhariduse formaalharidusega seostamise (sh õppekavaarenduse) ning kodanikuhariduslike programmide parema rahastamise eest.

Koalitsiooni kolmandaks tegevussuunaks on kodanikuhariduslike programmide kaardistamine ja omavaheliste seoste otsimine. Selle tulemusel saame kokku pildi kodanikuhariduses osalejatest, kogutud infot saame omakorda jagada kodanikuhariduse andmebaasi abil ning sel moel aidata koolidel ja kodanikuharidust pakkuvatel organisatsioonidel omavahel kokku saada, leida sobivad partnerid ning jagada kogemusi ning materjale.

Lisaks kolmele põhitegevusele tegutseme ka selle nimel, et kodanikuhariduse võimalused oleks tuntud ja kodanikuharidus väärtustatud nii riigi, eraettevõtete, noorte kui täiskasvanute tasandil.

Loe lähemalt →

kontakt:

Raekoja plats 1/Ülikooli 7,
Tartu 51003

Kirjuta julgelt:
martin@ddakadeemia.ee