kodanikuharidus
koalitsioonist
partnerid
kontaktinfo

Kodanikuhariduse koalitsioon

Liikmesorganisatsioonid

Mida me teeme?

Arendame ühiselt kodanikuhariduslike programmide kvaliteeti. Eelkõige pöörame tähelepanu tõenduspõhisele lähenemisele ja mõju hindamisele. Meie peamisteks viisideks kvaliteedi tõstmisel on kogemuste vahetus programmide vahel ning väliste ekspertide kaasamine.

Koos seisame ka kodanikuhariduse formaalharidusega seostamise (sh õppekavaarenduse) ning kodanikuhariduslike programmide parema rahastamise eest.

Koalitsiooni kolmandaks tegevussuunaks on kodanikuhariduslike programmide kaardistamine ja omavaheliste seoste otsimine. Selle tulemusel saame kokku pildi kodanikuhariduses osalejatest, kogutud infot saame omakorda jagada kodanikuhariduse andmebaasi abil ning sel moel aidata koolidel ja kodanikuharidust pakkuvatel organisatsioonidel omavahel kokku saada, leida sobivad partnerid ning jagada kogemusi ning materjale.

Lisaks kolmele põhitegevusele tegutseme ka selle nimel, et kodanikuhariduse võimalused oleks tuntud ja kodanikuharidus väärtustatud nii riigi, eraettevõtete, noorte kui täiskasvanute tasandil.

Kuidas me seda teeme?

Koalitsioon töötab mitteformaalse avatud võrgustikuna.

Koalitsiooniga on oodatud liituma kodanikuhariduses osalevad organisatsioonid, kes:
• pakuvad inimestele võimalust saada osa kodanikuhariduslikest tegevustest
• lähenevad metoodiliselt ja programmipõhiselt
• analüüsivad järjepidevalt programmi tulemuslikkust, hindavad selle mõju
• seisavad kodanikuhariduse üldise kvaliteedi, leviku ja väärtustamise eest

Koalitsiooni kohtumised toimuvad vähemalt kahel korral aastas. Lisaks kohtumistele:
• jagame omavahel infot metoodiliste materjalide, heade näidete ja parimate praktikate kohta
• arutame ja koostame ühisseisukohti kodanikuharidust mõjutava poliitika, otsuste ja tegevuste osas
• koordineerime kodanikuhariduslike programmide strateegilist koostööd teiste sektorite ja organisatsioonidega

kontakt:

Raekoja plats 1/Ülikooli 7,
Tartu 51003

Kirjuta julgelt:
martin@ddakadeemia.ee