kodanikuharidus
koalitsioonist
partnerid
kontaktinfo

Mis on kodanikuharidus?

Mõiste

Kodanikuharidus on oskuste, teadmiste ja väärtushinnangute kujunemise protsess, mis toetab aktiivset ja vastutustundlikku ühiskonnaelus osalemist. Kodanikuks haritud inimene soovib, saab ja oskab oma elu juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja otsustes kaasa rääkida ning on seeläbi otseselt seotud vabatahtliku tegevusega. Teisisõnu on tal nii tahe, võimalused kui ka pädevus teostada end täieõigusliku kogukonnaliikmena. Kodanikuharidus ei võrdu kodakondsusharidusega, vaid selle eesmärk on toetada kogu riigi elanikkonna valmisolekut õppimiseks, elamiseks ja töötamiseks demokraatliku ühiskonna liikmena. Kodanikuhariduse kaudu taastoodetakse kodanikuühiskonda, tagades keskkonna, kus aktiivseks kodanikuks olemist väärtustatakse (Avatud Eesti Fond, 2008).

Mõned kodanikuharidust selgitavad lood Hea Kodaniku kodanikuhariduse teemalisest ajakirjast:

Kodanikupädevused

Vabaühenduste Fondi toel elluviidud projekti toel ja mitmete väliste ekspertide abiga lõime kodanikuhariduslike pädevuste mudeli. Selle avaldasime ka Hea Kodaniku ajakirjas.

kontakt:

Raekoja plats 1/Ülikooli 7,
Tartu 51003

Kirjuta julgelt:
martin@ddakadeemia.ee