kodanikuharidus
koalitsioonist
partnerid
kontaktinfo

Meie partnerid

Asutamise projekti rahastaja

Demokraatia alustalaks on aktiivsed ja vastutustundlikud ühiskonnaelus osalevad inimesed ning nende kujunemisele aitab kaasa läbimõeldud ja laiapõhjaline kodanikuharidus ning mitmekesised võimalused aktiivseks kodanikuks olemiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamiseks. Projekti jooksul mõeldi läbi, millist lisaväärtust kodanike kujunemisel saavad anda mitteformaalsed kodanikuharidusprogrammid, kuidas kodanikualgatuslikke programme mõjusamalt ja tulemuslikumalt korraldada.

Koostöös räägiti läbi ja seistakse jätkuvalt selle eest, et riiklikud poliitikad arvestaksid vabaühendustega kodanikuhariduse korraldamisel. Paralleelselt tegeleti kolme noortele suunatud programmi (DD Akadeemia, ettevõtlikkuse programm ENTRUM ning keskkoolilõpetajatele mõeldud Kogukonnapraktika) kvaliteedi, mahu ja elujõulisuse tugevdamisega.

Projekti vedasid eest SA Domus Dorpatensis, Vabaühenduste Liit EMSL ja SA Entrum. Kõik kolm osalesid aktiivselt koalitsiooni töös ning kasvatasid omaenda võimekust kodanikuhariduses osalemises. Projekti edenedes kaasati koostöösse ka teisi kodanikuharidust pakkuvaid vabaühendusi.

Projekt sai teoks tänu EMP toetuse Vabaühenduste Fondile Avatud Eesti Fondi vahendusel.

kontakt:

Raekoja plats 1/Ülikooli 7,
Tartu 51003

Kirjuta julgelt:
martin@ddakadeemia.ee