DD Akadeemia tasuta arenguprogramm koosneb neljast suurest kursusest, mis toimuvad läbivalt kogu aasta ning mida läbivad kõik programmi osalejad.

Tegelik õppimine toimub DD Akadeemias aga läbi tegemise. Kõige olulisem osa programmist on 8 väljakutset. Väljakutsed on tegevused, mis panevad Sind proovile, tõmbavad mugavustsoonist välja ja annavad praktilisi kogemusi. Kõik muu meie programmis on mõeldud selleks, et aidata valmistuda nendeks väljakutseteks, need edukalt sooritada ning siis neid kogemusi asjalikult analüüsida ja neist õppida.

8 VÄLJAKUTSET

PEAD KÕNE

Pead ühe avaliku kõne võõraste inimeste ees.

KAARDISTAD TUGEVUSED

Gallup StrengthsFinder testi abil mõtestad oma tugevusi ja nende arendamise viise.

LOOD HARJUMUSE

Läbid 30-päeva väljakutse, mille raames lood endale ühe uue harjumuse.

KORRALDAD ÜRITUSE

Koos meeskonnaga viid ellu projekti, mille raames planeerite ja korraldate ühe avaliku ürituse.

KOHTUD TUNDMATUGA

Lähed oma mugavustsoonist välja ning viid läbi osalusvaatluse enda jaoks võõra subkultuuri juures.

VÕISTLED VÄITLUSES

Osaled meeskonnaga DD Akadeemia-sisesel väitlusturniiril.

ANNAD STRATEEGIANÕU

Uurid meeskonnas üht organisatsiooni disainimõtlemise protsessi abil ja annad neile nõu.

MUDELDAD ÜHISKONDA

Kaardistad valitud riigi ühiskondlikku struktuuri ja analüüsid selle ühiskonna avatust.

Meie programm kestab oktoobrist maini, nädalavahetustel iga kahe nädala tagant - kokku 12 nädalavahetust sessioone (hooajal 2018/19 toimuvad järgmistel kuupäevadel: 12.-14.10; 27.-28.10; 10.-11.11; 24.-25.11; 8.-9.12; 16.-17.02; 2.-3.03; 16.-17.03; 30.-31.03; 13.-14.04; 27.-28.04; 11.-12.05). Enne nädalavahetusi on ettevalmistavad tegevused meie digitaalses õpiveebis, videode, tekstide ja ülesannete kujul.

Enamus kursuseid on oma olemuselt praktilised - meil ei ole loenguid - selle asemel on töötoad, simulatsioonid, praktiline oskuste harjutamine ning katsetamine reaalses maailmas. Meie koolitusmeetodite arendusse ja läbiviijate ettevalmistusse on panustanud koolitajad Kristina Mänd ja Toomas Roolaid. Meie sessioone viivad aga vabatahtlikena läbi programmi eelmise aasta vilistlased.

Järgnevalt anname ülevaate sellest, milliseid teadmisi, oskuseid ja harjumusi meie kursustest saab.

KURSUS:
MAAILMA MUUTMINE

AVALIK ESINEMINE

Harjutame erinevaid avaliku esinemise osi ja kõneks ettevalmistamist. Kasutame ka videotreeningut.

MEESKONNATÖÖ

Töötame meeskondades aasta jooksul erinevate projektidega ja õpime häid meetodeid sujuvaks meeskonnatööks.

MEESKONNA JUHTIMINE

Kõik programmi osalejad saavad aeg-ajalt võtta ka vastutava rolli meeskonnatöö juhtimisel ning selle toetuseks õpime meeskonnajuhtimise alusoskuseid.

VÕRGUSTIKU LOOMINE

Õpime, kuidas kaardistada, kujundada ja arendada enda võrgustiku kooskõlas tuleviku eesmärkidega.

DISAINIMÕTLEMINE
Õpime maailmas laialt kasutusel olevat (IDEO) disainimõtlemise protsessi, et uurida ühe päris organisatsiooni väljakutseid ning töötada välja toimivaid lahendusi.
STRATEEGILINE MÕTLEMINE

Tutvume erinevate strateegia ja mõju mõtestamise viisidega ning proovime nende kasutamist.

SUHTLEMINE

Õpime erinevaid suhtlemsitehnikaid ja proovime neid praktiliselt läbi.

ARVAMUSE AVALDAMINE

Kaardistame oma mõtteid, et neid selgemalt avalikult väljendada nii suuliselt kui ka kirjalikult.

KURSUS:
ISEENDA ARENDAMINE

ENESEREFLEKSIOON

Õpime meetodeid, mille abil iseendast paremini aru saada ja oma arengut ise juhtida.

AJAJUHTIMINE

Õpime kasutama praktilisi tööriistu, mille abil oma aega ja energiat paremini juhtida.

TUGEVUSTE LEIDMINE

Otsime Gallupi meetodi abil üles oma anded. Õpime andeid kasutama ja tugevusteks muutma.

EESMÄRGISTAMINE

Õpime, kuidas efektiivselt eesmärke seada ning end motiveerida neid täitma.

KOHALOLEK

Tutvume tehnikaga, mis aitab olla rohkem hetkes, paremini keskenduda ja teha otsuseid teadlikumalt ning hinnanguvabalt.

ÕPPIMISOSKUSED

Teadvustame, kuidas me õpime ning kuidas õppida veelgi mõtestatumalt ja efektiivsemalt.

HARJUMUSTE LOOMINE

Õpime harjumuste loomise meetodeid ning proovime neid praktikas läbi.

ENDA MOTIVEERIMINE

Mõtestame enda motivaatoreid ja proovime neid rakendada oma eesmärkide paremaks saavutamiseks.

KURSUS:
MAAILMA MÕTESTAMINE

VÄITLUS JA VESTLUS

Harjutame sisukat argumenteerimist ja ühiskondlike nähtuste eri tahkude märkamist ning püüame leida selliseid kohti oma igapäevaelus, kuhu tuua rohkem sisukaid vestlusi.

SÜSTEEMIMÕTLEMINE

Õpime nägema, analüüsima, mudeldama ja muutma süsteeme, millest tsivilisatsioon koosneb.

MÕTLEMISVÕTTED

Õpime tundma ja kasutama erinevaid mõtlemistehnikaid ning vältima suuremaid mõtlemisvigu.

KOHTUMINE TUNDMATUGA

Õpime etnograafilise vaatluse meetodi kohta ning proovime seda läbi osalusvaatluse tundmatu grupi juures.

KURSUS:
AVATUSE KAITSMINE

AVATUD ÜHISKOND

Mõtestame Karl Popperi avatud ühiskonna kontseptsiooni ja poliitilisi, filosoofilisi ideid, mida selle mõistmiseks vaja on.

TEOORIAD ÜHISKONNAST

Tutvume peamiste ühiskonnateooriatega, et osata paremini mõelda meie ümber toimuvast ja seda siis omakorda läbimõeldumalt mõjutada.

POLIITILISED INSTITUTSIOONID

Tutvume institutsioonide rolliga riigis, nende muutumise ja muutmise viisidega.

HÕIMU PSÜHHOLOOGIA

Vaatame lähemalt inimkonna tausta ja seda, kuidas elu hõimus mõjutab tänase päevani meie psühholoogiat.

DD Akadeemia lähtub ka tervisliku tudengiorganisatsiooni formaadist: